Brf Vestersol UPA

../
MENU
Information till boende
Boendepraxis
Senaste Infoblad
Uthyrning
Bredband
Energideklaration
Snöskottning
Föreningspolicy
Stadgar
Underhållsplan
Lägenhetsförsäljning
Blanketter
Årsredovisning
Styrelse
Kontakt
Länkar
Bilder
TILL STARTSIDAN
 

Anvisningar för skottning

Föreningen har bestämt att skottning ska utföras gemensamt av frivilliga medlemmar, allt för att spara pengar.
Skottning av Bostadsrättsföreningens gemensamma ytor ska ske så snart som möjligt när det har snöat. Två personer ansvarar varje vecka gemensamt för att det blir utfört. Vilka två det är kan ses i medföljande skottschema. Givetvis är det inga problem att fråga om hjälp då det snöat extra mycket.
Ersättningen är 200 kr/h. (Lämna en skriftlig rapport till kassören.)

De ytor som ska skottas är:

  1. Trottoaren mot Egnahemsvägen som hör till vår fastighet.
  2. Stenläggningen upp till sopptunnorna (ungefär 1 meter brett)
  3. Stenläggningarna utanför samtliga entrédörrar.
  4. Gången runt huset (bakvägen till E – uppgången).
  5. Trapporna och gången som leder upp till stora entrén

Det är också lämpligt att grusa eller salta vid behov. Detta tillsammans med snöskyfflar ska normalt finnas att tillgå i hobbyrummet i källaren (B). Om inte detta finns så var vänlig och säg till undertecknad så köps det in.
Vid oklarheter vilka ytor som ingår, fråga!

Ett litet tips!

Använd företrädesvis grus då det är mer miljövänligt. Tänk dock på att det ska sopas upp så använd med förnuft.

Med vänlig hälsning

Styrelsen


Brf Vestersol UPA Egnahemsvägen 20 E 413 21 GÖTEBORG; info@vestersol.se