Brf Vestersol UPA

MENU
Information till boende
Föreningspolicy
Stadgar
Underhållsplan
Lägenhetsförsäljning
Blanketter
Årsredovisning
Styrelse
Kontakt
Länkar
Bilder
TILL STARTSIDAN
 

Underhållsplan

Föreningen bedriver egenförvaltning i så stor utsträckning som möjligt Det innebär att föreningsmedlemmarna två gånger om året lägger ner en dags arbete för att underhålla fastigheten.

Föreningen bedriver en långsiktigt teknisk och ekonomisk förvaltning av fastigheten. En teknisk underhållsplan har utarbetats för perioden fram till 2030. Nedan redogörs för de planerade aktiviteterna under kommande år.

Längst ned i dokumentet redovisas tidigare års underhållsaktiviteter från år 1995 och framåt.

 

År

Aktivitet

Finans/Status

2018

* Relining av samtliga avloppsrör under mark

Egen + Lån/Planerad

* Byte av dagvattenbrunn i gräsyta

Egen/Planerad

* Dragning av separat dagvattenledning från brunn i gräsyta

Egen/Planerad

* Inkommande vattenledning utbytt

Egen/Planerad

* Stora tvättmaskinen utbytt mot ny

Egen/Planerad

* Obligatorisk ventilationskontroll

Egen/Planerad

* Takinspektion

Egen/Planerad

2019

* Översyn läckande ventiler i värmeystemet

Egen/Planerad

* Upprättande av ny energideklaration

Egen/Planerad

* Ommålning port och portgång

Egen/Planerad

* Takinspektion

Egen/Planerad

2020

* Byte av del av nätstängsel

Egen/Planerad

* Renovering av kompostbehållare

Egen/Planerad

* Svetsning och målning av trädgårdsräcke

Egen/Planerad

* Takinspektion

Egen/Planerad

2021

* Omfattande översyn av värmesystemet

Egen + Lån/Planerad

* Byte av lilla tvättmaskinen ev. inköp av torkskåp

Egen/Planerad

* Takinspektion

Egen/Planerad

2022

* Utbyte av äldsta trädgårdsmöbeln

Egen/Planerad

* Omputsning av mur vid trappa/sopsortering

Egen/Planerad

* Takinspektion

Egen/Planerad

2023

* Ommålning fasad inkl. sockel

Egen + Lån/Planerad

* Byte av träbeklädnad på del av sydgaveln

Egen + Lån/Planerad

* Omläggning av hela eller del av taket

Egen + Lån/Planerad

* Ommålning takdetaljer i plåt

Egen + Lån/Planerad

2024

* Obligatorisk ventilationskontroll OVK

Egen/Planerad

* Takinspektion

Egen/Planerad

2025

* Byte värmeväxlare och cirkulationspump

Egen/Planerad

* Takinspektion

Egen/Planerad

2026

* Byte av radiatorventiler

Egen/Planerad

* Takinspektion

Egen/Planerad

2027

* Byte av äldsta trädgårdsmöbeln

Egen/Planerad

* Takinspektion

Egen/Planerad

2028

* Byte av stuprör och hängrännor

Egen/Planerad

* Ommålning av entrédörrar och fönster

Egen/Planerad

* Översyn avstängningsventiler och publika blandare i vattensystemet

Egen/Planerad

* Takinspektion

Egen/Planerad

2029

* Upprättande av ny energideklaration

Egen/Planerad

* Takinspektion

Egen/Planerad

2030

* Byte av lilla trädgårdsmöbeln

Egen/Planerad

* Obligatorisk ventilationskontroll OVK

Egen/Planerad

* Byte av dörrstängare ytterdörrar

Egen/Planerad

* Takinspektion

Egen/Planerad

===================================================================

Tdigare års underhåll :

År

Aktivitet

Finans/Status

1995

* Renovering av entré & portal

Egen/Klar

* Installation av fjärrvärme

Egen/Klar

* Installation av nytt antennät

Egen/Klar

* Målning av fasad & entrédörrar, renovering & målning av fönster

Egen/Klar

* Takinspektion

Egen/Klar

1996

* Byte av avloppsstammar i uppgång a, b, c samt renovering av våtutrymmen (stammar komplett bytta i hela fastigheten)

Egen/Klar

* Införande av källsortering: papper, kompost & övriga sopor

Egen/Klar

* Konvertering av pannrum till hobbyrum

Egen/Klar

* Rensning av frånluftskanaler

Egen/Klar

* Ventilationskontroll

Egen/Klar

* Takinspektion

Egen/Klar

1997

* Installation av automatisk ljuständning i entré

Egen/Klar

* Totalrenovering av tvättstuga: nya maskiner, torktumlare, klinkergolv.

Egen/Klar

* Takinspektion

Egen/Klar

1998

* Anläggning av utespelats

Egen/Klar

* Målning av entré

Egen/Klar

* Uppgradering av gräsytor

Egen/Klar

* Säkerhetskomplettering av dörrar till gemensamma utrymmen.

Egen/Klar

* Takinspektion

Egen/Klar

1999

* Totalrenovering av trappuppgångar: målning, byte ljusarmaturer

Egen/Klar

* VVS-inspektion, åtgärd av vvs-brister

Egen/Klar

* Renovering av yttre stödmur

Egen/Klar

* Målning av gårdsmurar

Egen/Klar

* Målning av B-källaren.

Egen/Klar

* Byte av entrédörr i A- & E-uppgång

Egen/Klar

* Målning av källarfönster

Egen/Klar

* Takinspektion & målning av takplåtsdetaljer, uppsättning takstegar

Egen/Klar

2000

* VVS-inspektion, åtgärd av vvs-brister

Egen/Klar

* Egeninspektion & åtgärd av frånluftskanaler

Egen/Klar

* Takinspektion

Egen/Klar

* Renovering av entrédörrar

Egen/Klar

* Renovering av värmesystem

Egen/Klar

* Uppdatering av elsystem

Egen/Klar

2001

* VVS-inspektion, åtgärd av vvs-brister

Egen/Klar

* Takinspektion

Egen/Klar

* Renovering av källarfönster

Egen/Klar

* Renovering av dränerings- och dagvattensystem

Egen/Klar

* Kartläggning och märkning av rörsystem

Egen/Klar

2002

* VVS-inspektion, åtgärd av vvs-brister - I

Egen/Klar

* Ommålning av entrédörrar och fönster

Egen/Klar

* Takinspektion

Egen/Klar

* Renovering av dränerings- och dagvattensystem

Pågående

* Renovering av mattor i trappuppgångar

Egen/Klar

* Renovering av lås i entredörrar

Egen/Klar

* Komplettering av rörisolering i källare

Egen/Klar

* Åtgärd av vvs-brister - II

Egen/Klar

2003

* VVS-inspektion, åtgärd av vvs-brister

Egen/Klar

* Takinspektion

Egen/Klar

* Ommålning av fasad

Egen + Lån/Klar

2004

* VVS-inspektion, åtgärd av vvs-brister

Egen/Klar

* Takinspektion

Egen/Klar

2005

* Ommålning av fastighetens sockel

Egen/Klar

* Obligatorisk ventilationskontroll

Egen/Klar

* VVS-inspektion, åtgärd av vvs-brister

Egen/Klar

* Takinspektion

Egen/Klar

2006

* Ommålning av takplåtar, montage av nya takstegar

Egen/Klar

* Reparation av puts och ommålning av portgång

Egen/Klar

* VVS-inspektion, åtgärd av vvs-brister

Egen/Klar

* Takinspektion

Egen/Klar

2007

* Reparation av trådgårdsmur

Egen/Klar

* Fönsterenovering

Egen/Pågående

* Takinspektion

Egen/Klar

2008

* Obligatorisk Ventilations Kontroll.

Egen/Klar

* Ny plats för sopbehållare och montering av insynsskydd framför denna

Egen/Klar

* Fortsatt fönsterenovering

Egen/Pågående

* Takinspektion

Egen/Klar

2009

* Anläggning av ny uteplats

Egen/Klar

* Byte av fasad samt målning genomförd vid E-uppgång.

Egen/Klar

* Fortsatt fönsterenovering

Egen/Pågående

* Byte av elkabel dragen mellan B- och C-uppgång

Egen/Klar

* Genomgång av källarkranar

Egen/Klar

* Takinspektion

Egen/Klar

2010

* Fortsatt fönsterenovering

Egen/Pågående

* Bättring av gatufasadens målning

Egen/Klar

* Takinspektion

Egen/Klar

2011

* Takinspektion

Egen/Klar

2012

* Renovering av stora tvättmaskinen

Egen/Klar

* Takinspektion

Egen/Klar

2013

* Ommålning fasad och sockel

Egen/Klar

* Byte av torktumlare

Egen/Klar

2014

* Takinspektion

Egen/Klar

2015

* Inköp av nya trädgårdsmöbler

Egen/Klar

* Inspektion av avloppsledningar i mark

Egen/Klar

* Takinspektion

Egen/Klar

2016

* Byte av lägenhets-, källar- och vindsdörrar

Egen + Lån/Klar

* Brandtätning av trapphus mot vinden

Egen/Klar

* Utbyte av trasiga avloppsrör under mark c-källaren

Egen/Klar

* Takinspektion

Egen/Klar

2017

* Takinspektion

Egen/Klar


Brf Vestersol UPA Egnahemsvägen 20 E 413 21 GÖTEBORG; info@vestersol.se