Brf Vestersol UPA

MENU
Information till boende
Föreningspolicy
Stadgar
Underhållsplan
Lägenhetsförsäljning
Blanketter
Årsredovisning
Styrelse
Kontakt
Länkar
Bilder
TILL STARTSIDAN
 

Lägenhetsförsäljning

Att tänka på

Om du ska flytta från föreningen och tänker sälja din lägenhet finns det några saker att tänka på och informera din mäklare om:

 1. Informera styrelsen om att du tänker sälja lägenheten.
 2. Ladda ner information från föreningens hemsida. Här finner du den information om huset som vanligen är intressant för köparen, t ex ekonomiska fakta, underhållshistorik, planerat underhåll, energideklaration, föreningens policy m m.
 3. Vid avslut i affären finns några viktiga punkter att utföra:
  • Överlåtelseavgiften är 2,5 procent av nuvarande basbelopp (2022: 48 300 SEK), d v s 1208 SEK. Den betalas av köparen till föreningen.
  • Den köpare som pansätter den nyköpta lägenheten betalar 1,0 procent av basbeloppet i pantsättningsavgift, f n 483 SEK.
  • Säljare som löser sina ev. lån ska returnera ett makulerat pantbrev till styrelsen så snart lånet lösts.
  • Köparen blir inte automatiskt medlem i föreningen genom att köpa lägenheten i fråga. Köpare & säljare måste begära inträde respektive utträde ur föreningen. Det görs på separat blankett med bifogat kontrakt:
   • Öppna blanketten i Adobe Reader eller kompatibel programvara och fyll i samtliga uppgifter.
   • Skriv ut den ifyllda blanketten.
   • Skicka tre underskrivna exemplar inkl. dubbla kopior av överlåtelsekontraktet till Brf Vestersol, Egnahemsvägen 20e, 413 21 Göteborg. Observera att föreningen inte accepterar ansökan gjorda på andra blanketter som till exempel mäklarna tillhandahåller (då dessa ofta saknar väsentliga uppgifter) och att blanketten skall inlämnas i tre underskrivna exemplar!
   • Ett prövningsförfarande görs av styrelsen. Till exempel kan det bli aktuellt att ta en kreditupplysning. I det fall köparen enligt kreditupplysning inte har tillräcklig inkomst för att rimligen kunna sköta sina ekonomiska åtaganden gentemot föreningen, föreslår styrelsen att borgenär upprättas. Även referensers goda utlåtanden kan tillämpas.
   • Köpare, säljare och mäklare meddelas av föreningens styrelse så snart beslut om medlemskap fattats.
 4. När avgifterna är betalda & säljare avträtt lägenheten & köparen blivit godkänd medlem i föreningen är det bara att flytta in. Styrelsen brukar kort efter köparens inflyttning kontakta denne för introduktion och överlämning av en boendemanual.

LYCKA TILL!

Har du några frågor till styrelsen kan du antingen ringa eller skicka en e-post (info@vestersol.se).


Brf Vestersol UPA Egnahemsvägen 20 E 413 21 GÖTEBORG; info@vestersol.se