Brf Vestersol UPA

MENU
Information till boende
Föreningspolicy
Stadgar
Underhållsplan
Lägenhetsförsäljning
Blanketter
Årsredovisning
Styrelse
Kontakt
Länkar
Bilder
TILL STARTSIDAN
 

Föreningens verksamhetspolicy

Enligt stadgar är föreningens ändamål att "främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i tiden." I praktiken innebär det:

  • att bedriva teknisk och ekonomisk förvaltning av fastigheten med målsättningen att bibehålla & utveckla fastighetens funktion utan att höja utdebiterad månadsavgift,
  • att fastighetens tekniska förvaltning är beroende av medlemmars personainsatser,
  • att alltid söka optimum av relation pris-prestanda vid upphandling av varor och tjänster.

Brf Vestersol UPA Egnahemsvägen 20 E 413 21 GÖTEBORG; info@vestersol.se